Aktualny PageRank strony mojedzieckodobrzeczyta.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO

lut
11

Mocne strony osób z dysleksją

Mózg osób z dysleksją  – wg badań przeprowadzonych przez Sally Shaywitz – funkcjonuje  inaczej niż osób nie będących dyslektykami. Istnieją wyraźne różnice widoczne podczas obrazowania mózgu, jeśli chodzi o obszary odpowiedzialne za czytanie u jednych i drugich. 

Myślenie osób z dysleksją charakteryzuje:

-  zdolność do rozumowania na wysokim poziomie, myślenie koncepcyjne, tworzenie projektów, duża pomysłowość, myślenie nieschematyczne Czytaj dalej

lut
07

Jak dysleksja przejawia się na lekcjach w szkole?

Dziecko z dysleksją czasami długo może nie zostać zdiagnozowane, zwłaszcza, jeśli jest bardzo inteligentne.  Ale w kolejnych klasach pojawią się trudności, których trudno będzie nie zauważyć. Oto one:

- dziecko potrzebuje więcej czasu na udzielenie odpowiedzi, zwłaszcza ustnej

- trudności w przepisywaniu tekstu, zwłaszcza z tablicy Czytaj dalej

sty
26

Ćwiczenie ciała a terapia dysleksji

Ruch bardzo korzystnie wpływa nie tylko na ciało, ale również na myślenie. Jest  to jeszcze jeden dowód na to , że nie można oddzielić psychiki od fizyki.

Podczas wysiłku fizycznego mózg otrzymuje więcej tlenu, który jest , oprócz  wody, najlepszym „pokarmem” dla niego. Poza tym uwalniane są różne substancje, w tym hormony,  które korzystnie wpływają na rozwój procesów poznawczych.

Dobry jest każdy rodzaj ruchu (sport, spacery, zabawy ruchowe, taniec itd.) Ale opracowano specjalne ćwiczenia pod kątem terapii dysleksji. Czytaj dalej

sty
17

Dysleksja a problemy dziecka ze skupieniem się

Tak się składa, że ok. 20% dzieci z dysleksją ma też problem z koncentracją uwagi. I odwrotnie, tyle samo dzieci z adhd ma też dysleksję.

Jak im pomóc?

Nie ma lekarstwa na dysleksję, ani na problemy z koncentracją uwagi.  „Lekarstwem” dla takich osób jest ktoś, kto będzie pełnił rolę jakby „przewodnika”, „trenera” , „opiekuna”.  Taka osoba powinna rozumieć problem dysleksji, czyli mieć  podstawową wiedzę na jej temat. Czytaj dalej

sty
13

Jak przekuć dysleksję w coś wartościowego?

Nic nie jest tylko czarne, ani tylko białe. Każdy chciałby być piękny, mądry, zdrowy i bogaty. Ale w życiu taki ideał się nie trafia. Każdy człowiek prędzej czy później trafi na przeszkodę, z którą będzie musiał się uporać. Czy sobie z nią poradzi?

Dlatego można powiedzieć, że trudności z odpowiednim wsparciem uczą żyć. I to właśnie można powiedzieć posiadaczom dysleksji. Zamiast się zamartwiać, można wykorzystać ten stan pozytywnie, czyli do własnego rozwoju. Czytaj dalej

sty
10

Emocje a dysleksja

Można je rozpatrywać z punktu widzenia dziecka, jak i rodzica.

Emocje są głównym dostawcą energii, pobudzają nas do działania lub zniechęcają.

Wszystkie emocje  są potrzebne, te nieprzyjemne też, gdyż to one popychają świat do przodu. Z niezadowolenia ze stanu faktycznego powstają wielkie rzeczy. Ale również każdy z nas rozwija się na podłożu niezadowolenia z ……( czegoś tam). Warunek jest taki, że nie można zbyt długo pielęgnować negatywnych emocji tylko trzeba je szybko przekuwać na coś pozytywnego w naszym życiu. Czytaj dalej

gru
30

Czy rodzic może prowadzić terapię ze swoim dzieckiem?

Terapia dysleksji, zwana terapią  pedagogiczną – wg prof. Marty Bogdanowicz – oznacza „całość oddziaływań  terapeutycznych stosowanych wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.”

Na pewno wygodnym rozwiązaniem dla rodziców jest prowadzenie terapii z jego dzieckiem przez nauczyciela terapeutę. Zajęcia takie powinny odbywać się 2-3 razy w tygodniu. Dla wzmocnienia efektów dobrze jest,  jeśli w pozostałe dni dziecko samo lub pod kontrolą rodziców, też wykonuje jakieś dodatkowe ćwiczenia zadane przez terapeutę. Czytaj dalej

gru
15

Jak terapia dysleksji wygląda w praktyce – z pamiętnika terapeuty

W ciągu 14 lat pracy z uczniami z dysleksją i ryzykiem dysleksji, mogę potwierdzić, to co można przeczytać w literaturze fachowej na temat częstości występowania dysleksji i rezultatów terapii.

Rzeczywiście mniej więcej 10% uczniów w każdej klasie ma problemy z czytaniem i pisaniem i nie wynikają one z zaniedbań w uczeniu się, niższej inteligencji czy  wad wzroku lub słuchu. Często dzieci, które mają wadę wymowy, mają też problemy w czytaniu i pisaniu. Ale nie jest to regułą. Czytaj dalej

gru
12

Dysleksja a trudności w czytaniu i pisaniu

Szacuje się, że ok. 80% wszystkich trudności w nauce szkolnej  ma swoją przyczynę w dysleksji. Przeciętnie w każdej klasie jest 10% uczniów z dysleksją.

O dysleksji można mówić zamiennie  – specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Na czy polega ta specyficzność trudności w czytaniu i pisaniu.

Stwierdzenie dysleksji u danego dziecka odbywa się pod warunkiem, że: Czytaj dalej

gru
07

Które z poniższych objawów ryzyka dysleksji dotyczą Twojego dziecka? Część 2- klasy I-III

W  klasach I-III  trudności  w czytaniu i pisaniu ujawniają się  z większą siłą z powodu intensywnej nauki w tym zakresie.  Bywa, że dziecko, które ma bardzo dobrą pamięć słuchową, potrafi nauczyć się na pamięć tekstu zadanego do nauki czytania. Wystarczy, że rodzic mu go kilka razy przeczyta.

Kilka lat temu pracowałam z chłopcem, który w pierwszej klasie nie budził podejrzeń, że może mieć problemy z czytaniem. Dopiero w drugiej klasie, kiedy teksty do czytania były już długie i nie dawał rady, aby nauczyć się ich na pamięć, okazało się, że nie potrafi przeczytać płynnie prostych wyrazów. Był to chłopak bardzo inteligentny, ze szczególnymi zdolnościami matematycznymi, więc tym bardziej potrafił zmylić otoczenie. Kiedy trafił do mnie okazało się, że dysleksja występuje u niego w dużym nasileniu. Czytaj dalej

Starsze wpisy

Aktualny PageRank strony mojedzieckodobrzeczyta.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO