Aktualny PageRank strony mojedzieckodobrzeczyta.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO

cze
08

Ćwiczenia ortograficzne dla dzieci młodszych – część IV

Tym razem mam propozycję, jak ćwiczyć  pisownię wyrazów  z „ó” niewymiennym (to samo dotyczy „rz” niewymiennego i „ch” niewymiennego). Od klasy II szkoły podstawowej dzieci zapoznają się z pisownią wyrazów z „ó” i „rz” niewymiennym.

Najpierw trzeba mieć w zanadrzu listę wyrazów z „ó” niewymiennym. Możesz pobrać ją tutaj. Czytaj dalej

cze
04

Ćwiczenia ortograficzne dla dzieci młodszych – część III

Zasady ortografii powinno się wprowadzać kolejno według poszczególnych trudności ortograficznych. To znaczy, jeśli ćwiczymy pisownię wyrazów z „ó”, to po kolei przerabiamy trzy zasady dotyczące pisowni tych wyrazów .

Jednym ze sposobów utrwalania zasad pisowni, jak i samej pisowni jest tworzenie zbiorów. Czytaj dalej

maj
17

Ćwiczenia ortograficzne dla dzieci młodszych – część II

Kolejną zabawą, którą można zaadaptować do utrwalania  pisowni wyrazów, ale jednocześnie do poprawy techniki czytania jest gra w karty typu Piotruś.

Wystarczy wybrać pulę wyrazów, które chcemy z dzieckiem utrwalić. Następnie wyciąć kilkanaście tabliczek z papieru nieprzezroczystego, np. z kartonu i na nich wpisać te wyrazy. Czytaj dalej

maj
14

Cykl ćwiczeń ortograficznych dla dzieci z klas młodszych – część I

Prostym i interesującym dla dziecka ćwiczeniem jest domino. Można je wykorzystywać do różnych celów, również do utrwalania pisowni wyrazów. Ważne jest, aby obraz wyrazu zapisał się w pamięci. Czytaj dalej

maj
07

Odkrywanie i pielęgnowanie mocnych stron dziecka dyslektycznego

Zdaniem Marcus’a Buckingham’a, autora cyklu książek o odkrywaniu i wykorzystywaniu swoich silnych stron, człowiek może odnieść sukces jedynie poprzez pełne  wykorzystanie swoich silnych stron.

Dziecko z dysleksją ma specyficzną słabość. Oczywiście trzeba nad nią pracować, bo czytanie jest podstawową umiejętnością, niezbędną w życiu. Jednak sukces życiowy dziecka dyslektycznego nie może się opierać wyłącznie na pokonaniu tej trudności, Czytaj dalej

kwi
24

Programy komputerowe w nauce czytania

Programy komputerowe są na pewno dobrym urozmaiceniem w nauce czytania i pisania. Niektóre z nich są naprawdę atrakcyjne dla dzieci. Zawierają dobre ćwiczenia funkcji wzrokowych i słuchowych. Nie znam żadnych badań na temat ich skuteczności, ale na każdych zajęciach wprowadzam je na ogół  na zakończenie, w ramach nagrody za dobrą pracę, albo na początku w ramach rozgrzewki jako ćwiczenia na materiale nieliterowym.

Właśnie ćwiczenia na materiale nieliterowym w programach komputerowych– moim zdaniem – są najlepsze i mogą być skuteczne. Czytaj dalej

kwi
17

Rola rodziców w pomaganiu dziecku z dysleksją

Dziecko nie może być postrzegane przez rodzica jako bezradne, ale też nie można zostawić je samo z problemem.

Sprawa wypośrodkowania naszych działań ( czyli szukanie tzw. złotego środka) jest zawsze najtrudniejsza. W słowie „moje dziecko” zawsze zawarte są emocje. I w zależności od naszych wrodzonych i nabytych predyspozycji często popadamy w skrajności. Albo jesteśmy rodzicami nadopiekuńczymi, albo nadmiernie wymagającymi. Czytaj dalej

kwi
11

Nie odrabiaj lekcji za dziecko

Problemy dziecka w nauce mogą wywołać u rodzica chęć wzięcia  na swoje barki jego problemu, aby mu ulżyć. Taka postawa może wydawać się mile widziana przez ludzi z otoczenia. Rodzic jawi się jako troskliwy, kochający, pomocny.

Niestety, nie na tym polega właściwa pomoc. Robienie czegokolwiek za dziecko, nie tylko zwalnia je z odpowiedzialności za własne życie, ale też nie pozwala mu się sprawdzić. Poczucie własnej wartości i mocy sprawczej własnych działań tworzy się poprzez aktywność własną. Czytaj dalej

mar
29

Czy należy przygotować dziecko do nauki czytania zanim pójdzie do szkoły?

Czytanie i pisanie nie jest dla dziecka naturalnie nabywaną umiejętnością i dlatego ich nauka musi być prowadzona systematycznie i za pomocą odpowiednich metod. Są dzieci szczególnie uzdolnione językowo, które uczą się czytać bardzo szybko. Większość dzieci jednak potrzebuje ćwiczeń, które przygotują je do nauki czytania i pisania.  Zwłaszcza dotyczy to dzieci z ryzyka dysleksji. Czytaj dalej

mar
26

Jak rozumieć specyficzność problemów dziecka z dysleksją?

O dysleksji mówi się,  że to specyficzne problemy w nauce czytania i pisania. Na czym polega ich specyficzność?  Otóż, bywa, że dziecko jest bardzo zdolne lub ma przeciętnie możliwości do zdobywania wiedzy, a nie może nauczyć się czytać w przewidzianym do tego tempie, czyli w klasach I-III. Z definicji słowa „specyficzny” wynika, iż potrzeby dziecka z dysleksją i sposoby zdobywania umiejętności czytania i pisania są inne niż pozostałych dzieci.

Na kim spoczywa odpowiedzialność za zaspokojenie specyficznych potrzeb dziecka – na jego rodzicach i nauczycielach. Czytaj dalej

Starsze wpisy

» Brako postów

Aktualny PageRank strony mojedzieckodobrzeczyta.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO