Aktualny PageRank strony mojedzieckodobrzeczyta.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO

«

»

mar
27

Sześciolatek gotowy do nauki w szkole

Bardzo ważne jest, aby dziecko poszło do szkoły gotowe do podjęcia nowych obowiązków. Jeśli stanie się inaczej, będzie na progu szkoły odnosiło porażki i tym samym zniechęci się do nauki. Poza tym w klasie pierwszej realizuje się materiał na bazie umiejętności, które omawiam poniżej. Umiejętności te nazywane są „gotowością do podjęcia nauki w szkole” lub „dojrzałością szkolną”.

Oto  te umiejętności:

»  Sprawność ruchowa: sprawnie biega, skacze, jeździ na rowerze, potrafi się ubrać, sam najeść, zawiązać sznurowadła, zapiąć guziki, złapać piłkę.

»  Sprawność rąk i koordynacja wzrokowo-ruchowa (podążanie wzrokiem za ruchem ciała, najpierw trzeba  zobaczyć, a potem  zrobić adekwatny ruch, nie odwrotnie – wówczas mówimy o zaburzonej koordynacji wzrokowo-ruchowej): dziecko potrafi rysować, wycinać nożyczkami, lepić, prawidłowo trzyma ołówek.

»  Percepcja wzrokowa (dokładne omówienie, co to jest – we Wpisie z …): sześciolatek potrafi uważnie patrzeć na obrazek, rozpoznać, co na nim jest i zapamiętać, śledzić wzrokiem poruszające się przedmioty , różnicować  kształty konkretnych przedmiotów,  wskazywać różnice pomiędzy przedmiotami podobnymi, rozpoznawać i nazywać podstawowe kształty figur geometrycznych, przerysować  je według wzoru, rozróżniać barwy podstawowe i odcienie barw.

»  Percepcja słuchowa: słucha opowiadań, bajek, rozmawia o nich, układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, a wyrazy na sylaby, potrafi wyodrębnić pierwszą i ostatnią głoskę w prostym wyrazie.

»  Mowa:  poprawnie wymawia wszystkie głoski, swobodnie komunikuje się z rówieśnikami i osobami dorosłymi, mówi o swoich potrzebach i decyzjach, potrafi stworzyć logiczną wypowiedź, poprawną gramatycznie.

»  Myślenie:  sześciolatek jest na etapie myślenia za pomocą konkretnych przedmiotów, potrafi przeliczać zbiory przedmiotów składających się z 10 sztuk, tworzy zbiory przedmiotów mających jakieś wspólne cechy- np. potrafi wybrać spośród 20 przedmiotów te, które służą do przemieszczania się, rozumie logiczną kolejność zdarzeń oraz podział roku na miesiące i tygodnie.

» Rozwój społeczny i emocjonalny: chętnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami  i dorosłymi, rozumie potrzebę dostosowania zachowania do różnych sytuacji społecznych, np. potrafi grzecznie zwracać się do innych osób, przestrzegać zasad  grupowych, stara się współdziałać i kontrolować własne emocje, pojawia się potrzeba dostrzeżenia jego osiągnięć przez innych, próbuje być samodzielny, potrafi rozstać się z rodzicem na czas pobytu w szkole, słuch poleceń dorosłych i je wykonuje.

Pozostała mi do omówienia jeszcze jedna cecha świadcząca o gotowości do podjęcia nauki w szkole, a mianowicie „orientacja przestrzenna”. Z uwagi na to, że jest ona bardzo ważna, omówię ją oddzielnie następnym razem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Aktualny PageRank strony mojedzieckodobrzeczyta.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO