Aktualny PageRank strony mojedzieckodobrzeczyta.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO

gru
30

Czy rodzic może prowadzić terapię ze swoim dzieckiem?

Terapia dysleksji, zwana terapią  pedagogiczną – wg prof. Marty Bogdanowicz – oznacza „całość oddziaływań  terapeutycznych stosowanych wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.” Na pewno wygodnym rozwiązaniem dla rodziców jest prowadzenie terapii z jego dzieckiem przez nauczyciela terapeutę. Zajęcia takie powinny odbywać się 2-3 razy w tygodniu. Dla wzmocnienia efektów dobrze jest,  jeśli… Kontynuuj czytanie »

gru
15

Jak terapia dysleksji wygląda w praktyce – z pamiętnika terapeuty

W ciągu 14 lat pracy z uczniami z dysleksją i ryzykiem dysleksji, mogę potwierdzić, to co można przeczytać w literaturze fachowej na temat częstości występowania dysleksji i rezultatów terapii. Rzeczywiście mniej więcej 10% uczniów w każdej klasie ma problemy z czytaniem i pisaniem i nie wynikają one z zaniedbań w uczeniu się, niższej inteligencji czy … Kontynuuj czytanie »

gru
12

Dysleksja a trudności w czytaniu i pisaniu

Szacuje się, że ok. 80% wszystkich trudności w nauce szkolnej  ma swoją przyczynę w dysleksji. Przeciętnie w każdej klasie jest 10% uczniów z dysleksją. O dysleksji można mówić zamiennie  – specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Na czy polega ta specyficzność trudności w czytaniu i pisaniu. Stwierdzenie dysleksji u danego dziecka odbywa się pod warunkiem,… Kontynuuj czytanie »

gru
07

Które z poniższych objawów ryzyka dysleksji dotyczą Twojego dziecka? Część 2- klasy I-III

W  klasach I-III  trudności  w czytaniu i pisaniu ujawniają się  z większą siłą z powodu intensywnej nauki w tym zakresie.  Bywa, że dziecko, które ma bardzo dobrą pamięć słuchową, potrafi nauczyć się na pamięć tekstu zadanego do nauki czytania. Wystarczy, że rodzic mu go kilka razy przeczyta. Kilka lat temu pracowałam z chłopcem, który w… Kontynuuj czytanie »

gru
03

Które z poniższych objawów ryzyka dysleksji dotyczą Twojego dziecka? (Wiek 6-7 lat)

Co powinno Cię skłonić do uważnego obserwowania swojego dziecka pod kątem późniejszej nauki czytania i pisania? Jeśli wystąpiły któreś z poniższych zjawisk, Twoje dziecko może (nie musi oczywiście) mieć problemy w nauce czytania i pisania: – nieprawidłowy poród i ciąża, np. niedotlenienie podczas porodu,  poród przedwczesny, – występowanie dysleksji w rodzinie, – dziecko nie raczkowało,

Aktualny PageRank strony mojedzieckodobrzeczyta.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO