Aktualny PageRank strony mojedzieckodobrzeczyta.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO

«

»

lip
16

Jakie problemy ma dziecko z dysleksją?

Dysleksja to złożony problem. Tu chodzi nie tylko o trudności w nauczeniu się czytania i pisania, ale też o konsekwencje związane z przeżywaniem negatywnych emocji i funkcjonowaniem w grupie.

W sferze nauki są to następujące problemy:

- trudności w automatycznym wydobywaniu z pamięci obrazów słów, czyli w szybkim i płynnym czytaniu

- trudności w uczeniu się na pamięć

- potrzebują więcej czasu na wydobycie z pamięci potrzebnych słów, dlatego często robią przerywniki typu: eeeee, yyyyy i źle wypadają w testach, gdzie szybko trzeba udzielić odpowiedzi

- liczne błędy w pisaniu, zarówno ortograficzne, jak i opuszczanie lub dodawanie liter, brak wielkiej litery na początku zdania, brak kropki na końcu

- wolne tempo pisania, pismo mało czytelne

- trudności w sporządzeniu notatki podczas wykładu

- trudności w dostosowaniu się do wymagań odnośnie pisania u różnych nauczycieli

- mylenie dat, godzin, kolejności liczb np. w numerze telefonu

- problemy z planowanie i organizacją czasu

- trudności w opanowaniu tabliczki mnożenia na pamięć

- trudności ze skupieniem uwagi.

Trudności w czytaniu i pisaniu mają wpływ na naukę większości  przedmiotów. Dyslektycy często są dobrzy z matematyki, gdyż – poza zadaniami tekstowymi – umiejętność czytania i pisania nie jest potrzebna. Choć mogą mylić kolejność cyfr w zapisie liczb oraz znaki typu: + -.

Trudności  wywołują frustracje, a wraz z nimi pojawiają się takie emocje, jak: złość, niezadowolenie, wstyd, lęk przed negatywną oceną. Długotrwałe przeżywanie takich emocji może się utrwalić i wówczas może pojawić się ogólna postawa lękowa wobec podejmowania wysiłku, wyzwań, trudnych zadań.

Poza tym brak sukcesów  od początku nauki na ogół przyczynia się do niskiej oceny własnej osoby.

Powyższe trudności wpływają na funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej. Może ono rekompensować sobie  brak sukcesów w nauce poprzez zwrócenie na siebie uwagi w inny sposób, nie zawsze dobry dla niego i otoczenia. Może też zamknąć się w sobie, izolować od grupy, unikać szkoły.

My rodzice (nauczyciele również) na ogół skupiamy się na wynikach w nauce naszych dzieci. Umyka nam często emocjonalna strona życia naszych dzieci. A ona jest  w zasadzie najważniejsza. Emocje to napęd całego naszego życia. To one decydują o tym, czy będziemy aktywni, czy bierni. Czy będziemy umieć radzić sobie z trudnymi sytuacjami, czy nie. Czy będziemy szczęśliwi, czy nie.

Szkoda, że w szkołach nie ma obowiązkowych zajęć z psychologami, na których uczono by nasze dzieci radzenia sobie z różnymi emocjami, na których dzieci mogłyby poznać mechanizmy rządzące ludzkim zachowanie, mogłyby poznać samych siebie, swoje mocne strony i swoje ograniczenia. Gdybym miała wpływ na polskie szkolnictwo, zreformowałabym je zupełnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Aktualny PageRank strony mojedzieckodobrzeczyta.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO