Aktualny PageRank strony mojedzieckodobrzeczyta.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO

«

»

wrz
27

Organizacja nauki u dziecka z dysleksją

Jednym z objawów dysleksji jest słaba organizacja materiału literowego. Wynika to z faktu, iż postrzeganie liter i rozpoznawanie całych wyrazów jest u dzieci z dysleksją utrudnione. Mają one także trudności w dłuższym skupianiu uwagi. Do tego dołącza się często słabsza pamięć bieżąca, czyli zapamiętywanie informacji w ciągu pierwszych 10 minut po ich podaniu.

To wszystko powoduje, iż dzieci z dużymi możliwościami  intelektualnymi słabiej radzą sobie w nauce, niż mogłyby, gdyby otrzymały odpowiednią pomoc.  Polega ona m.in. na organizowaniu nauki i materiału do niej.

Organizację nauki rozumiem jako:

1. plan działania, czyli, co po kolei i kiedy będę robił, aby opanować dany materiał ( o tym pisałam we wpisie Planowanie lekcji u dziecka z dysleksją)

2. przygotowanie materiału do nauki (przeczytanie tematu i przygotowanie notatki).

Dziś chciałabym się skupić na punkcie drugim.

Jak zorganizować materiał do nauki?

Sposób pracy z dzieckiem z  dysleksją powinien uwzględniać jego słabe strony, o których pisałam powyżej oraz mocne strony, czyli:

- zdolności do wizualizacji (dobra wyobraźnia)

- myślenie od ogółu do szczegółu

- dobre rozumienie tekstu.

Najlepsze przyswajanie informacji występuje wówczas, kiedy człowiek jest wypoczęty. Nie należy więc zaczynać nauki, kiedy dziecko jest zmęczone. Na początku ważny jest relaks. Napiszę o nim w następnym wpisie.

Teraz trzeba przygotować  notatki, z których dziecko będzie się uczyło.

Najpierw dobrze jest porozmawiać o poprzednim temacie – przypomnieć najważniejsze wiadomości. To nie tylko utrwala wiedzę, ale pozwala umieścić nowy temat w kontekście.

Teraz dziecko ( lub na zmianę z Tobą) czyta temat z książki od akapitu do akapitu i notuje najważniejszą myśl z każdego akapitu. I tak do końca danego tematu.

Nowe informacje trzeba umieścić w większej całości, czyli  zanotowane myśli odnieść do tego, co dziecko już wie. Można to rozrysować na dużej kartce. Musisz wyjaśnić dziecku nowe słowa. Podać przykłady ich zastosowania.

Koniecznie dziecko samo musi rysować, robić wykresy, używając przy tym kolorowych kredek, symboli typu strzałki, ramki itp.

Dobra notatka, dzięki której można zrozumieć dane zagadnienie, to podstawa skutecznej nauki.

Potem można podać dziecku treść notatki w stanie relaksu. Ale o tym następnym razem.

Tutaj podaję przykład rysunku wykonanego do tematu z przyrody „Zagrożenia środowiska przyrodniczego i jego ochrona” (klasa IV).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Aktualny PageRank strony mojedzieckodobrzeczyta.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO