Aktualny PageRank strony mojedzieckodobrzeczyta.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO

«

»

lut
21

Ortografia w klasie drugiej

Po opanowaniu przez ucznia pisowni wyrazów zgodnie z zasadą „pisz, jak słyszysz”, czyli bez stosowania reguł ortograficznych, zaczynamy wprowadzać reguły ortograficzne.

Bardzo ważne jest, aby nie wprowadzać reguł, zanim dziecko nie opanuje bezbłędnie pisowni zgodnej z wymową. Dlaczego? Dziecko, które popełnia tego typu błędy ma zapewne zaburzenia słuchu fonemowego ( brak umiejętności przypisywania właściwych liter do właściwych głosek oraz umiejętności różnicowania głosek podobnych brzmieniowo, np. b-p). Jeśli nie opanuje pisowni zgodnej z wymową, będzie miało trudności w pisowni niezgodnej z wymową.

Uczeń klasy drugiej  (na koniec klasy) powinien umieć poprawnie zapisywać wyrazy ze spółgłoskami miękkimi (ś, ź, ć, dź). Dla ucznia z zaburzeniami percepcji słuchowej, jest to trudne zadanie.

Polecam do prowadzenia ćwiczeń z dzieckiem – Aurelia Omiecińska, Zdzisława Saduś: Ortografia dla uczniów szkoły podstawowej. Dysortografia. zeszyt 1. Spółgłoski miękkie

Uczenie ortografii poprzez pisanie dyktand może być mało efektywne. Powinno raczej służyć do sprawdzania umiejętności dziecka. Lepsze jest pisanie z pamięci, ale po zapoznaniu dziecka z wszystkimi zasadami ortograficznymi w zakresie określonej trudności ortograficznej. To znaczy po zapoznaniu z zasadami pisowni spółgłosek miękkim, możemy przystąpić do pisania z pamięci, potem dopiero ze słuchu.

Dla utrwalenia obrazu wzrokowego wyrazów ze spółgłoskami miękkimi przygotowałam specjalne domino . Możesz pobrać je tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Aktualny PageRank strony mojedzieckodobrzeczyta.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO