Aktualny PageRank strony mojedzieckodobrzeczyta.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO

«

»

kwi
03

Odpowiedzi na pytania ze strony „Zapytaj”

1. Czy mogę jako osoba dorosła jeszcze ukształtować charakter pisma. Piszę brzydko i się wstydzę swojego ręcznego pisma.

Niestety, charakter pisma trudno poddaje się terapii. Trzeba zacząć terapię bardzo wcześnie. Ważne jest, aby wyrobić nawyk płynnego pisania (tzn. jednym ruchem ręki w miarę możliwości).

Jeśli nawyki pisania są już utrwalone, zmiana charakteru pisma – według specjalistów – jest w zasadzie niemożliwa. Pozostaje Ci pisanie na komputerze.

2. W jakim wieku ostatecznie stawia się diagnozę dysleksji? W klasach 1-3 pedagog jeszcze się ociągał z rozpoznaniem, a w klasie IV miał pretensje, że do tej pory nic się z dzieckiem nie robi. Co jest przyczyną dysleksji? Czy się ją dziedziczy?

W poradniach psychologiczno-pedagogicznych przyjęto taką zasadę, że w klasach 0-III mówi się o ryzyku dysleksji, a dysleksję stwierdza się ostatecznie  w klasie IV. Moim zdaniem jest to błąd. Wczesna diagnoza mobilizuje do systematycznej terapii.

Stwierdzenie ryzyka dysleksji powinno być jednoznacznym sygnałem do rozpoczęcia z dzieckiem dodatkowej pracy w ceku wyrównania braków w zakresie rozwoju funkcji potrzebnych do czytania i pisania.

Zdaniem niektórych badaczy dysleksji, jak np. prof. Jagody Cieszyńskiej, ryzyko dysleksji można już stwierdzić po ukończeniu przez dziecko 3 r.ż. , a dysleksję w klasie pierwszej.

Im wcześniej udzieli się dziecku pomocy, tym lepiej. Dlatego warto jak najwcześniej wykonać diagnozę. Wstępne rozpoznanie może wykonać każdy rodzic analizując kwestionariusz ryzyka dysleksji prof. Marty Bogdanowicz, który jest zamieszczony na stronie:

http://ptd.edu.pl/o_dysleksji/materialy_do_pobrania (Materiały dla nauczyciela Kwestionariusz Skali Ryzyka Dysleksji (SRD).

3. Dlaczego znajomość zasad ortografii jest tak ważna dla pedagoga przy stawianiu diagnozy dysleksji? Bez znajomości zasad nie wystawi zaświadczenia o dysleksji.

Na początku nauki poprawnego pisania wyrazów z trudnościami ortograficznymi każdy uczeń posługuje się zasadami pisowni, gdyż nie ma jeszcze utrwalonych obrazów wzrokowych wyrazów zapisanych w pamięci. Musi świadomie odwoływać się do reguł ortograficznych. Z czasem, w miarę zdobywania doświadczenia w pisaniu, człowiek zaczyna pisać intuicyjnie, nawykowo. Nie musi za każdym razem odwoływać się do reguł ortograficznych.

U osób z dysleksją problemem jest wytworzenie się w umyśle obrazów wyrazów. Te osoby na ogół muszą odwoływać się do zasad ortografii. Stąd tak ważne jest podczas stawiania diagnozy dysleksji, aby uczeń znał zasady. Jeśli je zna i stosuje  z różnym  skutkiem, np. ten  sam wyraz raz napisze poprawnie, raz niepoprawnie, można domniemywać, że cierpi na dysortografię.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Aktualny PageRank strony mojedzieckodobrzeczyta.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO