Aktualny PageRank strony mojedzieckodobrzeczyta.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO

«

»

maj
29

Jak przebiega nauka czytania?

Czytanie i pisanie nie jest naturalną umiejętnością, jaką nabywamy wraz z doświadczeniem życiowym. Musimy się go nauczyć. Jednym nie sprawia to większej trudności. Bywa, że dzieci już przed pójściem do szkoły potrafią czytać. Jeśli wraz z czytaniem idzie w parze umiejętność dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wszystko jest w porządku. Nie wystarczy bowiem umieć odczytać wyraz, ale trzeba umieć go zanalizować, to znaczy rozłożyć na sylaby i głoski. Tylko wówczas dziecko będzie mogło go poprawnie  zapisać i przeczytać nowe wyrazy, których całościowe obrazy nie są jeszcze zapisane w pamięci.

Czytanie odbywa się na dwa sposoby: poprzez dekodowanie, czyli łączenie mniejszych cząstek wyrazu ( liter, sylab) w całość oraz poprzez automatyczne rozpoznawanie całych słów.

Gotowość do nauki czytania i pisania w zasadzie dziecko wypracowuje od urodzenia. Najpierw poprzez nabywanie sprawności ruchowej,  dokładne wysłuchiwanie dźwięków  z otoczenia i głosek oraz dokładne spostrzeganie kształtów różnych przedmiotów. Te umiejętności będą mu potrzebne do przyporządkowywania odpowiedniej litery do odpowiedniej głoski. A tutaj jest potrzebne dokładne identyfikowanie głosek i kształtów liter. Jeśli dziecko tego nie potrafi, będzie myliło głoski podobne brzmieniowo (na przykład: b-p, w-f, c-dz itd.) oraz podobne kształtem (na przykład: p-b, n-m. a-o).

Zdaniem prof. Jagody Cieszyńskiej przyczyną problemów z czytaniem, m.in. czytania techniką głoskowania (literowania) , jest podawanie dzieciom nazw liter w izolacji i głoskowanie wyrazów. Taka technika czytania utrudnia rozumienie tekstu. Litery powinno się pokazywać w wyrazie.

Najpierw trzeba uzyskać dokładność odczytu wyrazów, a potem ćwiczyć płynność. Ćwiczenie płynności można porównać do treningu sportowego. Powinien on trwać codziennie po kilkanaście minut przez kilka miesięcy. Zdaniem Sally Shaywitz  o dokładności w odczytywaniu wyrazów można mówić, jeśli dziecko potrafi poprawnie przeczytać 19 wyrazów na 20.

Metoda sylabowa w nauce czytania jest lepsza, gdyż dziecko nie słyszy spółgłosek w izolacji ( to słynne „y” dodawane podczas wymawiania spółgłosek).  Poza tym uświadomienie dziecku, że sylaby są częścią składową wyrazów jest łatwiejsze.

Pod koniec klasy drugiej dziecko powinno czytać samodzielnie teksty i układać pisemnie historyjki.

W domu pewne funkcje potrzebne do czytania  powinny być wzmacniane poprzez systematyczne ćwiczenia.

Jeśli masz do mnie pytanie, zapisz je w komentarzu lub tutaj:

http://mojedzieckodobrzeczyta.pl/zapytaj/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Aktualny PageRank strony mojedzieckodobrzeczyta.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO