Aktualny PageRank strony mojedzieckodobrzeczyta.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO

«

»

sie
22

Który z tych dwóch sposobów jest odpowiedni dla Twojego dziecka?

Myślę tutaj o odrabianiu lekcji i dodatkowych ćwiczeniach. Jeśli Twoje dziecko ma problemy z czytaniem i pisaniem, musi od początku roku szkolnego włączyć do planu swoich zajęć dodatkowe ćwiczenia w tym zakresie.

Można to robić na dwa sposoby: pracować z dzieckiem samemu w domu lub powierzyć tę funkcję innej osobie. Omówię korzyści i wady obydwu podejść.

Pierwszy sposób – praca rodzica z dzieckiem

Korzyścią jest tutaj zapewne niższy koszt. Ćwiczenia możesz sama przygotować lub zakupić. Poza tym taka wspólna praca sprzyja nawiązaniu bliższej więzi  z dzieckiem. Pozwala je lepiej poznać.

Wadą tego sposobu może być przyzwyczajenie się dziecka do brania odpowiedzialności za swoją naukę przez rodzica. Dzieci niestety chętnie zrzucają na rodziców wszystkie swoje obowiązki. Poza tym rodzic przyjmuje na siebie rolę, która do wdzięcznych nie należy – ciągłe przypominanie o obowiązkach może popsuć kontakt  z dzieckiem.

Drugi sposób – praca z dzieckiem osoby z zewnątrz rodziny

Niewątpliwą korzyścią jest tutaj pewien dystans, jaki mają do siebie osoby, które nie są ze sobą w relacji rodzic-dziecko. Trudniej jest w takiej relacji przekroczyć pewne zasady. Łatwiej jest obcej osobie więcej wymagać od dziecka i przechylać na stronę dziecka odpowiedzialność za własną naukę.

Dzieci, które mają jakieś obiektywne trudności w życiu, często manipulują innymi, zwłaszcza rodzicami. A rodzice zakochani w swoich dzieciach nie zawsze to widzą.

Wadą tego sposobu jest wysoki koszt. Chyba, że możesz poprosić o pomoc koleżankę lub kuzynkę, ciocię itp. Osoba taka musi być konsekwentna w swoich wymaganiach.

Wybór sposobu zależy od osobowości dziecka. Jeśli dziecko jest z natury bardziej wytrwałe w pokonywaniu trudności, sumienne, zrównoważone emocjonalnie – pierwszy sposób może być dla niego właściwy. I odwrotnie, jeśli ma problem z wytrwaniem w realizacji zadań, jest beztroskie, ma problem z koncentracją uwagi – lepszy jest dla niego drugi sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Aktualny PageRank strony mojedzieckodobrzeczyta.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO