Które z poniższych objawów ryzyka dysleksji dotyczą Twojego dziecka? (klasy I-III)

W  klasach I-III  trudności  w czytaniu i pisaniu ujawniają się  z większą siłą z powodu intensywnej nauki w tym zakresie.  Bywa, że dziecko, które ma bardzo dobrą pamięć słuchową, potrafi nauczyć się na pamięć tekstu zadanego do nauki czytania. Wystarczy, że rodzic mu go kilka razy przeczyta.

Kilka lat temu pracowałam z chłopcem, który w pierwszej klasie nie budził podejrzeń, że może mieć problemy z czytaniem. Dopiero w drugiej klasie, kiedy teksty do czytania były już długie i nie dawał rady, aby nauczyć się ich na pamięć, okazało się, że nie potrafi przeczytać płynnie prostych wyrazów. Continue reading “Które z poniższych objawów ryzyka dysleksji dotyczą Twojego dziecka? (klasy I-III)”

Które z poniższych objawów ryzyka dysleksji dotyczy Twojego dziecka ? (6-7 lat)

Co powinno Cię skłonić do uważnego obserwowania swojego dziecka pod kątem późniejszej nauki czytania i pisania?

Jeśli wystąpiły któreś z poniższych zjawisk, Twoje dziecko może (nie musi oczywiście) mieć problemy w nauce czytania i pisania:

– nieprawidłowy poród i ciąża, np. niedotlenienie podczas porodu,  poród przedwczesny,

– występowanie dysleksji w rodzinie,

– dziecko nie raczkowało, Continue reading “Które z poniższych objawów ryzyka dysleksji dotyczy Twojego dziecka ? (6-7 lat)”

Systematyczność – warunek niezbędny w pracy z dysleksją

Poprawę w pracy z dyslektykiem można uzyskać po około roku w przypadku wczesnego rozpoczęcia terapii. Mam na myśli  okres  przedszkolny  lub pierwsze lata nauki. U starszych uczniów na pierwsze wyniki trzeba czekać około dwóch lat.

W zasadzie terapia powinna trwać tak długo, jak długo dziecko chodzi do szkoły. Zaprzestanie pracy po uzyskaniu pierwszych efektów,  może cofnąć  postępy  w czytaniu i pisaniu.

Celem terapii jest uzyskanie płynności  w czytaniu i poprawności ortograficznej w pisaniu. Continue reading “Systematyczność – warunek niezbędny w pracy z dysleksją”

Czego potrzebuje dziecko z dysleksją?

Dziecko z dysleksją potrzebuje kogoś, kto będzie je wspierał, dodawał otuchy. Większy sukces odniesie dziecko, które rozpocznie swoją terapię możliwie jak najwcześniej.

Po ukończeniu 3 roku życia można mówić o ryzyku dysleksji na podstawie pewnych zaobserwowanych u dziecka zachowań. Już wtedy można wykonywać z nim ćwiczenia, które pomogą mu wyrównać pewne opóźnienia rozwojowe.

Dziecko z dysleksją (ryzykiem dysleksji) powinno uczyć się czytać metodą sylabową, która jest dla niego łatwiejsza. Łatwiej bowiem uświadomić dziecku, że wyraz dzieli się na mniejsze cząstki, jeśli są nimi sylaby, nie głoski. Zapobiegamy w ten sposób niedokładnej wymowie spółgłosek (trudno je wymówić w izolacji, z reguły słyszymy głoskę „y”). Continue reading “Czego potrzebuje dziecko z dysleksją?”