Jak wychować dziecko pewne siebie?

Niedawno znalazłam – robiąc porządki w papierach – notatkę, którą zrobiłam parę lat temu. Dotyczy ona  poczucia własnej wartości u dzieci. Choć w zasadzie to samo można powiedzieć o dorosłych.  Nie pamiętam, po co ją zrobiłam. Inspiracją, aby ją wykorzystać było przeczytanie przeze mnie książki Brene Brown pt. Dary niedoskonałości. Książka ta przypomniała mi, że  poczucie własnej wartości jest podstawową cechą naszej osobowości, na której budujemy całe nasze życie.

Oto link do poradnika, jaki napisałam na powyższy temat.

http://dzieckozdysleksja.pl/poradnik.pdf