Jak zainteresować dziecko czytaniem – cz. 2

Kiedy dziecko skończy rok, możemy prosić, by wskazało podany przez ciebie przedmiot  znajdujący się  na obrazku w książce.  Kiedy wymawia już słowa, możesz pytać o nazwy obrazków.

Potem – na ogół pod koniec drugiego roku życia – pytaj o czynności, jakie wykonują osoby na ilustracjach w książkach, np. Co robi zajączek? Itp.

Pod koniec trzeciego roku życia dziecko powinno już mówić  zdaniami złożonymi i umieć odpowiadać na pytania typu: Co widzisz na tym obrazku?

Pamiętaj, że najważniejsze, aby twoje dziecko miało kontakt z książką codziennie, choćby przez kilka minut.