Które z poniższych objawów ryzyka dysleksji dotyczy Twojego dziecka ? (6-7 lat)

Co powinno Cię skłonić do uważnego obserwowania swojego dziecka pod kątem późniejszej nauki czytania i pisania?

Jeśli wystąpiły któreś z poniższych zjawisk, Twoje dziecko może (nie musi oczywiście) mieć problemy w nauce czytania i pisania:

– nieprawidłowy poród i ciąża, np. niedotlenienie podczas porodu,  poród przedwczesny,

– występowanie dysleksji w rodzinie,

– dziecko nie raczkowało,

– zaczęło mówić później niż rówieśnicy. Prawidłowy rozwój mowy to wypowiadanie pierwszych słów w pierwszym roku życia, prostych  zdań ( do 4 wyrazów) w wieku 2- 3 lat i zdań złożonych w wieku 3-6 lat.

Dziecko, które rozwija się harmonijnie, czyli wszystkie funkcje potrzebne do czytania i pisania rozwijają się równomiernie, w wieku 6-7 lat powinno posiadać  następujące umiejętności:

  W sferze ruchowej:

– samo się ubiera i samo zjada posiłki

– potrafi zawiązać sznurowadła i zapiąć guziki

– lubi rysować, rysunki są bogate w szczegóły

– umie rysować szlaczki prowadząc linie w sposób ciągły, płynny

– lubi zabawy ruchowe

– umie jeździć na rowerku

– prawidłowo trzyma ołówek, nacisk na kartkę nie jest zbyt silny, ani zbyt słaby

– używa jednej ręki do rysowanie (a nie obu),

– potrafi wycinać nożyczkami.

 W sferze spostrzegania wzrokowego i orientacji w przestrzeni:

– odróżnia litery podobne kształtem, np.: m-n-u, p-b-d-g, i-j, l-ł-t, o-a

– potrafi układać puzzle, konstrukcje z klocków, układać pocięte obrazki w całość

– jego rysunki są bogate w szczegóły

– potrafi odwzorować figury geometryczne, czyli patrząc na koło, kwadrat, trójkąt potrafi  je narysować

– prawidłowo używa zaimków typu: za, przed, po, w

 W sferze mowy i spostrzegania słuchowego ( wyrazy, sylaby, głoski):

– potrafi prawidłowo wymawiać wszystkie głoski

– prawidłowo wymawia dłuższe wyrazy ( nie przekręca ich)

– buduje poprawne gramatycznie zdania

– potrafi policzyć wyrazy w zdaniu

– ma dość bogaty  zasób słownictwa

– potrafi podzielić słowa na sylaby i głoski oraz złożyć słowa z sylab i głosek

– potrafi wskazać pary rymujących się słów

– zapamiętuje krótkie wierszyki i piosenki

– potrafi  wymienić nazwy miesięcy, pór roku, dni tygodnia.

Oczywiście zaniepokoić powinien Cię brak wielu  z wymienionych umiejętności. Pojedyncze niedoskonałości nie wymagają podejmowania szczególnych działań.

W Polsce nie ma systemu pomocy dla dzieci z ryzyka dysleksji. Mimo dużej wiedzy na temat przyczyn dysleksji  i metod  pracy w tym zakresie, rodzice są zdani przede wszystkim na siebie.

Diagnozę można zrobić już w wieku przedszkolnym w poradni psychologiczno-pedagogicznej.