Aktualny PageRank strony mojedzieckodobrzeczyta.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO

sie
17

Jak zainteresować dziecko czytaniem? Cz.2

Kiedy dziecko skończy rok, możemy prosić, by wskazało podany przez ciebie przedmiot  znajdujący się  na obrazku w książce.  Kiedy wymawia już słowa, możesz pytać o nazwy obrazków.

Potem – na ogół pod koniec drugiego roku życia – pytaj o czynności, jakie wykonują osoby na ilustracjach w książkach, np. Co robi zajączek? Itp.

Czytaj dalej

sie
13

Jak zainteresować dziecko czytaniem? cz.1

Rozpoczynam cykl wpisów na powyższy temat. Zachęcanie dziecka do  czytania książek można już rozpocząć w kołysce. Na każdym etapie rozwoju dziecka robimy to trochę  inaczej. Jeden element  tylko się nie zmienia – trzeba robić to codziennie , przynajmniej przez 10 minut.

Już niemowlę, czyli dziecko do 1 roku życia, możesz  zainteresować książką. Najpierw będą to książeczki z grubymi kartkami, oklejonymi folią lub z dużymi ilustracjami pokazującymi pojedyncze przedmioty. Pokazujesz dziecku obrazek i nazywasz go. Potem  chwytasz paluszek dziecka i jeszcze raz wskazujesz obrazek.

Czytaj dalej

cze
30

Czytanie sylabami jest łatwiejsze

ponieważ  podział wyrazu na sylaby jest  naturalnym podziałem na mniejsze cząstki. Najprostszym sposobem, by się o tym przekonać  jest „wołanie”  wyrazów, np. spróbuj zawołać „marzenia”, a niechcący podzielisz  wyraz na sylaby.

Obecnie uczy się w szkołach czytania metodą całościową, czyli globalną. Największy autorytet w dziedzinie terapii dysleksji w Polsce – prof. Marta Bogdanowicz uważa, że „zmiana metody z analityczno-syntetycznej na globalną skróciła okres nauki czytania u uczniów dobrze czytających, natomiast zwiększyła liczbę źle czytających.”

Czytaj dalej

maj
30

Czytanie należy łączyć z pisaniem

Czytanie i pisanie powinny iść w parze, a nawet „deptać sobie po piętach”. Najpierw dziecko czyta, a potem  to, co przeczytało, powinno zapisać.

W zależności od jego aktualnych możliwości, może przepisywać, pisać z pamięci lub ze słuchu. Mówiąc o aktualnych możliwościach mam na myśli poprawny zapis  wyrazów. Jeśli robi błędy pisząc z pamięci , czy ze słuchu,  najpierw powinno przepisywać. Jeśli nie będzie popełniało błędów w przepisywaniu, możesz prowadzić z nim pisanie z pamięci, a dopiero na końcu pisanie ze słuchu, które jest najtrudniejsze.  Czytaj dalej

maj
18

Teksty do pierwszych prób samodzielnego czytania

Podstawowa  zasada jest taka – jeśli dziecko ma problemy w czytaniu, powinno czytać teksty dostosowane do jego możliwości.  Tylko wówczas może osiągnąć sukces w czytaniu i nabierać stopniowo wprawy w czytaniu coraz trudniejszych wyrazów.

Teksty powinny być one  złożone z wyrazów o najłatwiejszej do czytania budowie. Dodatkowo każda sylaba w wyrazie powinna być wyodrębniona przez zaznaczenie innym kolorem lub oddzielona kreską, np. ce-bu-la  lub ce|bu|la. Dobrze jest tekst zilustrować.

Nie jest prostą sprawą napisać tekst, który spełniałby następujące warunki: był złożony z wyrazów o prostej strukturze, czyli  łatwej do czytania i jeszcze był ciekawy, tworzył jakieś logiczne opowiadanie, które mogłoby zainteresować dziecko. Dlatego takich tekstów jest niewiele.

Czytaj dalej

maj
01

Orientacja na kartce papieru

Dziecko kończące  zerówkę powinno umieć określić kierunki  na kartce papieru oraz wykonać polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu.

Umiejętności te ćwiczymy na kartce ułożonej pionowo i poziomo. Na przykład prosimy, aby dziecko położyło prawą rękę w górnym lewym rogu kartki lub narysowało słoneczko na dole kartki w lewym rogu itd.

Inne polecenia służące rozwijaniu orientacji na kartce papieru to:

- Narysuj kreskę z lewej strony kartki do prawej.

- Narysuj kreskę od góry na dołu i z dołu do góry.

- Połącz kreską lewy dolny róg kartki i prawy górny róg. Itp.

Potem możesz robić z dzieckiem tzw. dyktanda graficzne. Zbiór takich dyktand znajduje się np. w książce Anny Szczepańskiej : Zwierzaki –figuraki.

kwi
27

Orientacja w przestrzeni – część 2

Kiedy stajesz  przed dzieckiem zwrócona twarzą do niego, Twoja prawa ręka to jego lewa ( po tej samej stronie ). Możesz napisać literki L i P na swoich dłoniach i dłoniach dziecka. Łapiesz swoją prawą ręką  rękę  dziecka po tej samej stronie i ono widzi, że na jego ręce jest literka L.

Teraz siadasz na krześle z piłką w ręce.  Dziecko staje naprzeciw Ciebie i pytasz je, gdzie masz położyć piłkę względem Ciebie, np. z Twojej prawej strony, za Tobą, przed Tobą, z Twojej lewej strony. Potem odwrotnie – dziecko siada na krzesełku, Ty kładziesz piłkę w miejsce, które wskaże dziecko.

W ten sposób Twoje dziecko nauczy się czegoś bardzo ważnego, tzn. że przedmioty względem drugiej osoby stojącej naprzeciw, znajdują się w odwrotnym położeniu, niż względem niego samego.  Przez cały czas przypominasz dziecku, aby patrzyło na literki L i P na swoich i Twoich rękach.

kwi
02

Orientacja w przestrzeni – ćwicz ją z dzieckiem

Rozpoczynając naukę w szkole dziecko powinno orientować się w schemacie swojego ciała, umieć patrzeć na świat oczami drugiej osoby i orientować się na kartce papieru.

Orientacja w przestrzeni jest niezbędna  do nauki czytania i pisania oraz rozwiązywania zadań z matematyki, a później na lekcjach przyrody i geografii. Chodzi tu o właściwe rozróżnianie  strony lewej i prawej, położenie przedmiotów względem samego siebie  i innych (ludzi oraz przedmiotów), orientowanie się na kartce papieru oraz rozpoznawanie kierunków świata.

I. Najpierw naucz dziecko, by dobrze orientowało się w  schemacie własnego ciała oraz umiało określić położenie różnych przedmiotów  w stosunku do samego siebie.

II. Potem  ćwicz z nim rozpatrywanie otoczenia z punktu widzenia drugiego człowieka oraz położenie jednych przedmiotów względem drugich.

III. Na koniec naucz je orientacji na kartce papieru.

Czytaj dalej

mar
27

Sześciolatek gotowy do nauki w szkole

Bardzo ważne jest, aby dziecko poszło do szkoły gotowe do podjęcia nowych obowiązków. Jeśli stanie się inaczej, będzie na progu szkoły odnosiło porażki i tym samym zniechęci się do nauki. Poza tym w klasie pierwszej realizuje się materiał na bazie umiejętności, które omawiam poniżej. Umiejętności te nazywane są „gotowością do podjęcia nauki w szkole” lub „dojrzałością szkolną”.

Oto  te umiejętności:

Czytaj dalej

mar
22

Prosty i skuteczny sposób na poprawne pisanie

Co decyduje o tym, że piszemy poprawnie pod względem ortograficznym? Większości  z nas nie potrzebna jest znajomość zasad ortografii, ponieważ w naszej pamięci „zapisane” są obrazy całych wyrazów. Taki sposób na ortografię jest najlepszy.

Osoby, które są dyslektykami, muszą posługiwać się zasadami ortograficznymi  i analizować pod tym kątem każdy trudny wyraz, zanim go napiszą.

Ćwiczeniem, które łączy obydwie te strategie na poprawną pisownię, jest „pisanie z pamięci”. Można je dostosować do potrzeb dzieci  z dysleksją ( lub ryzykiem dysleksji ).  Oto kolejność postępowania:

Czytaj dalej

Starsze wpisy

» Brako postów

Aktualny PageRank strony mojedzieckodobrzeczyta.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO