POBIERZ DARMOWE ĆWICZENIA

Możesz tutaj pobrać kilka ćwiczeń rozwijających percepcję wzrokową i słuchową dzieci z pierwszych klas szkoły podstawowej oraz dwa ćwiczenia relaksacyjne.  Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, aby dziecko mogło nauczyć się czytać i pisać. Życzę miłej i owocnej zabawy z dzieckiem podczas wykonywania poniższych ćwiczeń!

  1. PISZ JAK SŁYSZYSZ – http://mojedzieckodobrzeczyta.pl/pisz-jak-słyszysz.pdf
  2. LITERY MYLONE WZROKOWO – http://mojedzieckodobrzeczyta.pl/mylone-litery.pdf
  3. PERCEPCJA SŁUCHOWA – http://mojedzieckodobrzeczyta.pl/percepcja-słuchowa.pdf
  4. RELAKSACJA – http://mojedzieckodobrzeczyta.pl/relaksacja.pdf